Webwinkel

Wij voorzien verschillende modules en koppelen met gespecialiseerde partners om een nog completer pakket te kunnen aanbieden.

Integratie extra bedrijf

Heb je meerdere bedrijven, vennootschappen of afdelingen? Beheer deze centraal in hetzelfde pakket.
€ 10 per maand
Toevoegen
U heeft reeds het maximum aantal van dit product.
Heb je meerdere bedrijven, vennootschappen of afdelingen? Beheer deze centraal in hetzelfde pakket.

Functionaliteiten:

- Een extra entiteit voeg je makkelijk toe binnen hetzelfde softwarepakket.  Zo hoef je geen extra database van onze software aan te kopen.
- Beheer centraal je adressen, werknemers, materialen,...  over alle bedrijven, vennootschappen of afdelingen heen.
- Afzonderlijke numerieke documenten zoals offertes, facturen,...  beheer je per entiteit.
- Elk bedrijf (of afdeling) heeft zijn specifieke layout en heeft een aparte nummering van documenten (offerten, facturen,... ).